اوچلوک

سه گانی های علیرضارضائی

دئدی بیر ائششک آدام

+0 به یه ن

دئدی بیر ائششک آدام:

«گئچدی غفلت دَه بیزه بیرسنه بایرام گلدی

گئنه بایرام گلد »!

---------------------------------------------------------------

سنه:سال


آچار سؤزلر : علیرضارضائی, بایرام گلدی, سه گانی طنزترکی, اوچلوک, اوچلوکلر,