اوچلوک

سه گانی های علیرضارضائی

الی بوش دور،خانیمی حامله دیر

+0 به یه ن

آلتی آیلیق،خانیمی حامله دیر

گئنه بیرآروادآلیبدیرالی بوش،

آلتی باش عائله دیر!


آچار سؤزلر : الی بوش, آلتی باش عله, اوچلوکلر, شعرطنزترکی,