اوچلوک

سه گانی های علیرضارضائی

دئییردی کرسی آلتینداحریفه

+0 به یه ن

گؤزل گؤیچک «شریفه»

دئییردی کرسی آلتینداحریفه:

«ظریفم من جانیم هئچ کس حریف اولماز ظریفه»!!


آچار سؤزلر : ظریف, حریف, کرسی آلتیندا, اوچلوکلر, سه گانی طنزترکی,