اوچلوک

سه گانی های علیرضارضائی

دئدی بیر آدم چوخ آسوده

+0 به یه ن

دئدی بیر آدم چوخ آسوده:

«ایشلمَه بیهوده!

اختلاس ائیله،حرام پوللارااؤل آلوده»!!


آچار سؤزلر : اختلاس, ایشلمه, سه گانی طنزترکی, آدم آسوده, شعرکوتاه ترکی, اوچلوکلر,