اوچلوک

سه گانی های علیرضارضائی

یاوان چؤرک،خمیر،اتی گؤرمه دیم

+0 به یه ن

یاوان چؤرک،خمیر،اتی گؤرمه دیم

دئییردی یوخسول انسان :

یاشاییشدا سیغیراتی گؤرمه دیم !!


یاشاییش : حیات ، زندگی // سیغیر :گاو


آچار سؤزلر : یاشاییش. سیغیراتی, سه گانی طنزترکی, شعرطنزترکی, شعرکوتاه ترکی,