اوچلوک

سه گانی های علیرضارضائی

ییرتیلیر کاندوملار

+0 به یه ن

ییرتیلیر کاندوملار

کؤهنه دونیایا گلیر

سیرتیق اینسانلارو اؤزلو قوملار!!


آچار سؤزلر : سه گانی, سه گانی طنز, اوچلوکلرعلیرضارضائی, ییرتیق کاندوم, سیرتیق انسان, شعرکوتاه ترکی,