اوچلوک

سه گانی های علیرضارضائی

کیم دئیبدیر کیشی چیخماز دیشی دن

+0 به یه ن

کیشیلیک گؤرمَه دی هئچ کس کیشی دن!

یئل گتیردی بو سؤزو:

کیم دئیبدیر کیشی چیخماز دیشی دن؟!

ترجمه :

هیچ کس از مرد ،مردانگی «فتوّت» ندید !

باد این سخن را آورد:

چه کسی گفته که از جنس مؤنث «زنان » مرد درنمی آید؟!!

 آچار سؤزلر : سه گانی, سه گانی طنز, اوچلوک, کیشیلیک, دیشی, شعرکوتاه ترکی,