اوچلوک

سه گانی های علیرضارضائی

قربانلیق ائیله سینلربیرقوم اگر

+0 به یه ن

قربانلیق ائیله سینلربیرقوم اگر

شک ائله مه اویانیق بختی یاتار

وارلییا ات،یوخسولاداششاق چاتار!!


آچار سؤزلر : اوچلوک,