اوچلوک

سه گانی های علیرضارضائی

اجل گلدی بیراوغرونوآپاردی

+0 به یه ن

اجل گلدی بیراوغرونوآپاردی

اوغرولارین باشچیسی ایدی،گؤزلدی!

اوغرولاراگئجه ایشیق سالاردی!


آچار سؤزلر : ایشیق, سه گانی طنزترکی, اوچلوکلر, اوغرولارین باشچیسی, اوچلوک, اجل گلدی,