اوچلوک

سه گانی های علیرضارضائی

دونیامیزقندوعسل دونیادیر

+0 به یه ن

دونیامیزقندوعسل دونیادیر

اؤلدؤروب عاقبت عاشیغلارینی

نه گؤزل دونیادیر!


آچار سؤزلر : اوچلوک, قندوعسل, اوچلوکلر, سه گانی طنزترکی, گؤزل دونیا,