اوچلوک

سه گانی های علیرضارضائی

خلایق مست اولوردوسؤزلریندن

+0 به یه ن

خلایق مست اولوردوسؤزلریندن

منی حیران ائدیب،دیوانه لرتک

باخیردیم مست اولوردوم گؤزلریندن!


آچار سؤزلر : سه گانی طنز, سه گانی, اوچلوک, مست, سه گانی طنز,