اوچلوک

سه گانی های علیرضارضائی

سوئیسه،روسا،آمریکایاگئتدی

+0 به یه ن

سوئیسه،روسا،آمریکایاگئتدی

تلویزیون  دئدی کی:«اوغروقارداش!

بهشته گئتمه میشدی آمماگئتدی»!!


آچار سؤزلر : شعرکوتاه ترکی, اوچلوک, سه گانی طنز, سه گانی, اوغروقارداش, اوچلوکلر,