اوچلوک

سه گانی های علیرضارضائی

بیلمه دیم آدم ایدی یاکی پری

+0 به یه ن

بیلمه دیم حوری ایدی یاکی پری

دلی،مست ائتدی منی

یاغیش آلتینداآچیق سینه لری!آچار سؤزلر : آچیق سینه لر, پری, یاغیش, سه گانی طنزترکی, سه گانی, اوچلوکلر,