اوچلوک

سه گانی های علیرضارضائی

گؤزلریم یولداقالیب

+0 به یه ن

گؤزلریم یولداقالیب

قاییداردین گؤزلیم کئشگه یاواش یوللاردان

قارلی،یاش یوللاردان!


آچار سؤزلر : یاش یوللار, قارلی یوللار, سه گانی طنزترکی, سه گانی, شعرطنزترکی, اوچلوکلر,