اوچلوک

سه گانی های علیرضارضائی

گلدی مرداد

+0 به یه ن

گلدی مردادولیکن اوره گیم

آیریلیق دردیندن

سئوگیلیم تیرچکیر!


آچار سؤزلر : تیرچکمک, اوچلوکلر, مردادگلدی, سه گانی ترکی, سه گانی طنز,