اوچلوک

سه گانی های علیرضارضائی

سبزه یه باغلادی چونکودوگونو

+0 به یه ن

سبزه یه باغلادی چونکودوگونو!

دئدیم حتماتاپاجاق

یئنی ایلده،یئنی ار،سیزده گونو!!


آچار سؤزلر : سیزده بدر, یئنی ار, یئنی ایل, سبزه, دوگون,