اوچلوک

سه گانی های علیرضارضائی

ائتدی جاوانلیقداتالان هرنابکاری

+0 به یه ن

ائتدی جاوانلیقداتالان هرنابکاری !

بانکی،دلاری!

ایندی قوجالیقداائدیرپرهیزگاری!!


آچار سؤزلر : تالان, سه گانی طنزترکی, اوچلوک, جاوانلیق, اوچلوکلر,