اوچلوک

سه گانی های علیرضارضائی

اوتوروبلاردنیز قیراغیندا

+0 به یه ن

اوتوروبلاردنیز قیراغیندا

هی دئییردی کیسئوگیلیم،جان جان»

اری فیلیدی آروادی فنجان !


آچار سؤزلر : فیل و فنجان, دنیز, سه گانی طنزترکی, سئوگیلی, اوچلوکلر, علیرضارضائی,