اوچلوک

سه گانی های علیرضارضائی

ارآروادین گؤزگوسودور

+0 به یه ن

دئدی بیرآرواد اره گؤر

عیبیمی کتمان ائله مه

ارآروادین گؤزگوسودور !

----------------------------------------------------------------

گؤر : ببین //گؤزگو :آینه


آچار سؤزلر : سه گانی, سه گانی طنزترگی, اوچلوک, گؤزگو, شعرکوتاه ترکی,