اوچلوک

سه گانی های علیرضارضائی

اتی پیشیگه وئرمه

+0 به یه ن

کیشی گئتدی ائشیگه

دئدی آروادا کی یول وئرمه ائوه

اتی وئرمه پیشیگه !


آچار سؤزلر : سه گانی, سه گانی طنز, اتی وئرمه پیشیگه, اوچلوک, شعرکوتاه ترکی,