اوچلوک

سه گانی های علیرضارضائی

دؤنن دئدی دوکاندا اوغرو صفر

+0 به یه ن

دؤنن دئدی دوکاندا اوغرو صفر:

«اینانمیرام اگرچه هی دئییرلر

دوغرو اگرینی کسَر »!!


آچار سؤزلر : سه گانی, سه گانی طنز, اوچلوک, اوغروصفر, اگری, شعرکوتاه ترکی,