اوچلوک

سه گانی های علیرضارضائی

سؤیله دی قیز:«آی کیشی گل آل منی

+0 به یه ن

سؤیله دی قیزآی کیشی گل آل منی !

رحم ائله من عاشیغام!

ترک ائله مه آی کئچی ساققال منی»!

ترجمه :

دخترگفتای مرد بیا بامن ازدواج کن

رحم کن من. عاشق هستم .

ای ریش بُزی مراترک مکن »!!


آچار سؤزلر : سه گانی, سه گانی طنز, اوچلوک, کئچی ساققال, شعرکوتاه ترکی,