اوچلوک

سه گانی های علیرضارضائی

قیش دی گئنه باسدی دومان داغلاری

+0 به یه ن

قیش دی گئنه باسدی دومان داغلاری

گلدی باهالیق گئنه آسلان کیمی !

قاچدی تومان باغلاری !

ترجمه :

زمستان است و مه کوههارا فراگرفته

بازگرانی همچون شیرحمله کرد

وبندتومانها دررفت !


آچار سؤزلر : اوچلوک, سه گانی طنز, سه گانی, دومان, تومان باغی,