اوچلوک

سه گانی های علیرضارضائی

بوراخمیسان منی،من آزمیشام فراغیندا

+0 به یه ن

بوراخمیسان منی،من آزمیشام فراغیندا!

سنی من آختاریرام نازنین بدنلرده

گوزللره باخیرام هی دنیز قیراغیندا!


آچار سؤزلر : سه گانی, سه گانی طنز, اوچلوک, شعرکوتاه ترکی, دنیزقیراغی,