اوچلوک

سه گانی های علیرضارضائی

دئدیلرکی چؤرک باهالاشدی

+0 به یه ن

دئدیلرکی چؤرک باهالاشدی!

دای بوملت اوشاق قازانمازلار

سکس،کاندوم،دشک باهالاشدی!


آچار سؤزلر : سه گانی, سه گانی طنز, اوچلوک, شعرکوتاه ترکی, باهالاشدی, سکس وکاندوم,