اوچلوک

سه گانی های علیرضارضائی

کیشی - اوغلان هیز اولوب

+0 به یه ن

کیشی - اوغلان هیز اولوب !

پارلاندی هامی زاد !

پارا ارزش سیز اولوب !

---------------------------------------- 

پارا : پول


آچار سؤزلر : سه گانی, سه گانی طنز, پارالانماق, کیشیاوغلان, هیز, شعرکوتاه ترکی, طنزترکی,