اوچلوک

سه گانی های علیرضارضائی

دئدی بیر آلچاق آدام

+0 به یه ن

دئدی بیر آلچاق آدام

ادّعاسی چوخدور

شاعیرین عقل معاشی یوخدور!

ترجمه :

آدمی پست(کوته فکر)گفت

ادّعایش زیاداست

شاعرعقل معاش ندارد!


آچار سؤزلر : شعر, سه گانی, سه گانی طنزترکی, اوچلوک لر,